Historie - Schaumann Maskinfabrik

Maskinfabrikken Schaumann blev grundlagt i 1935 og producerede hestetrukne sprøjter med rifler frem til 1950. Efterhånden kom de traktortrukne højtrykssprøjter til, og disse blev produceret indtil 1960.

Den store landvinding kom, da tågesprøjterne kom til i 1954. De betød nemlig en stor gevinst for frugtavlerne både med hensyn til sprøjtningens effektivitet og med hensyn til tidsbesparelse.

For kirsebæravlerne kom den store gevinst i høstarbejdet, da trærysteren kom til i 1970, og denne arbejdsproces blev yderligere effektiviseret, da de selvkørende maskiner kom til i 1980.

Siden da er andre produkter blevet produceret. Først og fremmest plantagebommen til jordbehandling i plantagen, men også fingerklipperen og en sprøjtebom til skærmet sprøjtning af jordbær.

I 1999 blev portaltraktoren introduceret, især med henblik på løsning af arbejdsopgaver i planteskoler og juletræsplantager. Hertil kan leveres redskaber som bundklipper, sprøjteskærme og gødningsudlægger.